Podrobné nastavenie cookies

Súbory cookie používame na zaistenie základných funkcií e-shopu a na zlepšenie Vášho užívateľského zážitku.

Technické cookies - sú aktívne vždy a sú potrebné na samotné fungovanie e-shopu. Bez nich by nebolo napríklad možné vkladať položky do košíka.
Marketingové cookies – okrem technických používame ale aj cookies Marketingové, ktoré pre samotný chod e-shopu nutné nie sú.
Marketingové cookies používame na zlepšenie Vášho zážitku z nákupu a na zber dát, bez ktorých by sme nemohli e-shop ďalej vylepšovať.

Súhlas na povolenie marketingových cookies môžete kedykoľvek zmeniť jedným klikom.

Povoliť marketingové cookies
Nastavenie cookies