Inštalácia a údržba PVC

Pokládka PVC

Pri pokládke PVC nezabudnite na dôkladnú prípravu podkladu a nijako ju nepodceňujte. Podklad musí byť predovšetkým hladký, rovný, suchý, čistý a rozmerovo stály. Nerovnosti vyššie ako 2 mm na 2 m sa musia vyrovnať. Cementový a anhydritový náter musí byť prebrúsený a zbavený všetkých nesúdržných častí, všetkých materiálov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať adhézne vlastnosti použitej stierky a lepidla.

Pred ďalším postupom podklad dôkladne povysávajte priemyselným vysávačom. V prípadľ nejasností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu stavebnej chémie.

Pri podklade na cementový náter (starý aj nový) podľa potreby očistite, napenetrujte a vystierkujte cementovou, prípadne sadrovou nivelačnou stierkou. Najvyššia povolená vlhkosť cementového náteru nesmie prekročiť 2,0 % CM (1,8 % CM pri aplikácii na vodné podlahové kúrenie). Vlhkosť je potrebné merať na viacerých miestach podlahy.

Pri anhydritovom podklade musí byť separovaný sadrovou, prípadne cementovou nivelačnou stierkou s vhodnou penetráciou. Vlhkosť nesmie prekročiť 0,5 % CM (0,3 % CM pri aplikácii na podlahové kúrenie). Vlhkosť je potrebné merať na viacerých miestach podlahy.

Ideálna teplota by sa v danej miestnosti mala pohybovať okolo 18°C. Vlhkomer by nemal ukazovať viac než 75 % relatívnej vlhkosti.

Kým začnete pokladať, musíte materiál rozložiť minimálne na 24 hod. do miestnosti, kde sa bude inštalovať, aby sa PVC prispôsobilo podmienkam prostredia, uľahčí sa tým jeho inštalácia a manipulácia s ním.

Podlahovú krytinu vždy správne celoplošne nalepte a zavalcujte vhodným valcom podľa odporúčania výrobcu krytiny (zabránite tým vzniku bublín a zvlneniu podlahoviny).

Rozpúšťadlové kontaktné lepidlo (ako je Chemopren, Goldprén a pod.) sa nesmie použiť pri lepení PVC kvôli migrácii pigmentov do PVC, ktorá má za následok vznik škvŕn a fľakov.

Lepenie PVC na pôvodné linoleum či PVC nedoporúčame, vyhnete sa tak množství problémov.

Miestnosť musí mať konštantnú teplotu (minimálne 18°C) po celú dobu tuhnutia lepidla, t.j. 72 hodín, pozor na veľké presklené plochy, ktoré treba zatieniť, aby nedošlo k výrazným výkyvom teplôt kladeného materiálu a podkladu v priebehu vysychania a tvrdnutia lepidla. Zmeny teplôt by mohli spôsobiť nesúdržnosť lepidla s podlahovou krytinou.

Pri všetkých materiáloch rešpektujte nami odporúčané lepidlá, pokyny výrobcov lepidiel a ich technologický postup.

Zkuste vinyl!

Po inštalácii podlahovej krytiny odporúčame miestnosti nepoužívať najmenej 24 hodín. Po položení podlahovej krytiny pri dodržaní všetkých postupov môžete podlahovú krytinu voľne zaťažovať.

V prípade podlahového kúrenia je potrebné aspoň 2 dni pred pokládkou podlahové kúrenie úplne vypnúť a udržať po celú dobu podlahárskych prác minimálnu teplotu v miestnosti okolo 18°C a teplotu podkladu min. 15°C. Opätovné zapnutie podlahového kúrenia je možné až po úplnom vytvrdnutí lepidla, t.j. po 72 hodinách, s postupným vykurovaním až do úplnej prevádzkovej teploty max. 27°C na povrchu konkrétnej podlahoviny.

Zváranie spojov teplom by sa malo robiť až na druhý deň po nalepení PVC.

Pri pokládke viac kusov unidekorov vedľa seba je nutné jednotlivé kusy otáčať, inak dôjde k rozdielnym odtieňom. Tieto dekory sú označené piktogramom zobrazujúci šípky v protismere.

Údržba PVC

Návody na čistenie a údržbu sú uvedené v technických listoch a na obaloch čistiacich prostriedkov. Používajte prostriedky na PVC podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou. V prípade pochybností sú rozhodujúce pokyny príslušného výrobcu čistiacich prostriedkov.

Na údržbu PVC odporúčame používať len tie výrobky, ktoré sú určené výhradne na tieto krytiny. Tie Vám pri minimálnej pravidelnej starostlivosti zaistia pôvodný vzhľad a dlhú životnosť podlahovej krytiny.

Voskovať odporúčame podľa návodu na konkrétnom používanom prípravku. Podlahu môžete vysávať, zametať, utierať handrou alebo mopom. V žiadnom prípade nie prípravkom na báze chlórových prísad (nepoužívať riedidlá a organické rozpúšťadlá). Akúkoľvek chemickú látku treba z podlahoviny ihneď zotrieť. Podlahové krytiny PVC je nutné chrániť pred znečistením asfaltom, atramentom, farbami, farebnými olejmi, tinktúrou a prípravkami obsahujúcimi farbivá a organické rozpúšťadlá.

Silné kyseliny, liehy, farbivá (farby na vlasy, atrament, červená paprika atď) a horiace predmety spôsobujú na PVC trvalé poškodenie. Priame slnečné a ultrafialové žiarenie spôsobuje postupné žltnutie, preto skladovanie a používanie vo vonkajších priestoroch neodporúčame.

Ostré predmety spôsobujú na povrchu mechanické poškodenie. Dodržiavajte vždy pokyny výrobcov daných prostriedkov.

Nepoužívajte žiadne výrobky z gumy (tmavá a farebná guma – napr. gumové kolieska, chrániče prístrojov a nábytku, gumové podložky pod stoličky, sedačky či skrine, podrážky topánok a pod.). Tie pri styku s podlahovinou zanechávajú na nášľapnej vrstve neodstrániteľnú farebnú zmenu (žltnutie, hnednutie a černenie povrchu v mieste dotyku). Tam, kde sú používané tieto typy materiálov, odporúčame podlahoviny tmavých farieb s cieľom minimalizovať riziko vytvárania škvŕn. Horiace a tlejúce predmety zanechávajú na povrchu neodstrániteľné škvrny. Zamedzíte tým nežiaducej migrácii pigmentu do akéhokoľvek PVC; použite podložku z PVC, polyuretánu, polyetylénu, polypropylénu alebo filcu.

Na očistenie nepoužívajte riedidlá ani iné organické rozpúšťadlá. Ak dôjde ku kontaktu podlahovej krytiny s chemickou látkou, zasiahnuté miesto umyte okamžite vodou.

Čistiace prostriedky nesmú obsahovať aktívne bielidlá na báze chlorovodíka (Savo a pod.).